Pokyny pro péči o pneumatiky a bezpečnost

Pokyny pro péči o pneumatiky a bezpečnost

Všechny pneumatiky Extreme byly navrženy pro soutěžní použití, a přestože jsou legální pro provoz na pozemních komunikacích, nejsou určeny pro každodenní použití a jízdu na veřejných komunikacích. Homologace „E1“ potvrzuje, že pneumatiky splňují bezpečnostní normy, neměly by však být používány mimo určené účely, protože to může vést k neočekávané ztrátě kontroly nad vozidlem, což může mít za následek nehodu, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Záběh pneumatik

Správný záběh prodlouží životnost pneumatiky a má také pozitivní vliv na počáteční výkon pneumatiky.

Postup lze rozdělit do dvou fází:

  1. První jízda– první kilometry jsou rozhodující pro nastavení životnosti pneumatiky. První trénink na nové pneumatice by neměl trvat déle než 10-15 minut. Počáteční část tréninku by měla probíhat lehkým tempem, přičemž rychlost se má postupnězvyšovat až do konce tréninku, takže v posledním kole / posledních kilometrech etapy dosáhnete přibližně 90 % maximálního tempa a zároveň maximální teploty pneumatiky. V tomto okamžiku by mělo být auto zastaveno a pneumatiky by se měly nechat vychladnout.

Cílem je dosáhnout maximální provozní teploty, aniž by byla pneumatika „šokována“, takže žádné prokluzování, žádný burnout, žádné probrždění nebo driftování. Oproti normálu doporučujeme během prvního použití zvýšit tlak v pneumatikách o 0,3-0,5 baru.

  1. Doba vytvrzování– po skončení první fáze je důležité ponechat pneumatikám určitou dobu na vytvrzení. Aby byl tento proces efektivní, je naprostým minimem 24 hodin, ale ideální je pneumatiky nepoužívat celý týden. I když se to může zdát jako dlouhá doba, je třeba mít na paměti, že péče o pneumatiky je náročný proces. Odměnou vám ale bude zvýšená odolnost a prodloužená životnost. Vřele doporučujeme, abyste si udělali čas a tento proces absolvovali.

 

Pracovní teploty směsí

VAROVÁNÍ! Výše uvedená tabulka se vztahuje k teplotě směsi na pneumatice, nikoli k teplotě vzduchu. Je velmi častou chybou vybírat pneumatiky pouze na základě teploty vzduchu.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují, jak rychle se pneumatiky zahřejí:

  • teplota vzduchu
  • teplota trati/silnice
  • typ povrchu
  • hmotnost vozu a jeho rozložení hmotnosti
  • velikost a model pneumatiky
  • nastavení odpružení a geometrie
  • délka a vlastnosti okruhu / etapy
  • styl jízdy

Aby bylo dosaženo dokonalého výběru směsi, je třeba vzít v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti, nejen teplotu vzduchu. Například naše směs R7A (střední) se může značně přehřát i v chladném dni (0°C) na těžkém, špatně vyváženém voze s výkonem např. 250HP se sériovým odpružením, geometrií a agresivním řidičem, zatímco stejná směs může fungovat bezchybně v horkém dni (35°C), v lehkém, perfektně vyváženém např. 160HP voze se správně nastaveným odpružením, geometrií a citlivým stylem jízdy (nezaměňovat s pomalým).

Nedoporučuje se nechávat auto zaparkované na horkých pneumatikách, protože to může vést k následným vibracím pocházejícím z deformací směsi v místě kontaktu. Doporučujeme auto zvednout nebo sundat celá kola.

Nastavení podvozku

Pravidla nastavení podvozku a jeho geometrie se mohou zcela lišit v závislosti na typu vozu (FWD, RWD, 4×4), umístění motorurozložení hmotnostiobecném účelu vozu (rallye, závodní, drift) a dokonce i na preferencích řidiče pro konkrétní trať/etapu. Z tohoto důvodu není možné uvést pouze jedno správné nastavení. Vždy jej konzultujte s odborníkem. Nesprávné nastavení podvozku a geometrie má za následek nerovnoměrné opotřebení běhounu pneumatiky, ztrátu trakce a nízkou životnost. Jedním z nejdůležitějších prvků, které byste měli zvážit, je nastavení odklonu kola. Příliš velký záporný odklon má za následek nadměrné opotřebení vnitřní části pneumatiky, zatímco příliš malý odklon má za následek nadměrné opotřebení vnějšího části pneumatiky. Cílem je vždy dosáhnout rovnoměrného opotřebení po celé šířce kontaktní plochy při správném tlaku v pneumatikách (viz další odstavec).

Tlak v pneumatikách

Obecnou charakteristikou pneumatik Extreme Performance Tyres je, že vyžadují vyšší provozní teplotu než obdobné pneumatiky jiných značek. Tlak v pneumatice by neměl být v žádném okamžiku nižší než 1,80 baru, bez ohledu na velikost a typ vozu, na kterém je používána. Nesplnění tohoto požadavku může vést k poškození vnitřní konstrukce pneumatiky a může vést k nebezpečným situacím, včetně nehody.

Doporučené provozní tlaky

Váha vozu [kg]

Za studena [bar]

Za tepla [bar]

< 800

1.80 – 1-85+

2.00 – 2.20+

800 – 1000

1.85 – 1.95+

2.20 – 2.35+

1000 – 1200

1.90 – 2.00+

2.35 – 2.50+

1200 – 1350

2.00 – 2.10+

2.50 – 2.75

> 1350

2.05 – 2.35

2.75 – 2.90+

VAROVÁNÍ! Vzhledem k vnitřní konstrukci platí výše uvedená tabulka pouze pro modely VR1, VR2 a VR3. Neplatí pro modely VRC, které mohou být při zahřátých pneumatikách použity s tlakem o 10-20% nižším.

Tlak v pneumatikách je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících bezpečnost a výkon pneumatik. Aby byla zajištěna bezpečná a bezproblémová jízda, vyžaduje tento faktor pozornost, častou kontrolu schválenými tlakoměry seřízenými na správné hodnoty. Nedodržení tlaků doporučených Extreme způsobuje riziko zvýšeného opotřebení pneumatiky a poškození vnitřní konstrukce, což může vést k poškození vozidla, nehodě, zranění nebo dokonce smrti.

Nerovnoměrné opotřebení může být důsledkem nesprávného tlaku v pneumatikách. Příliš velké opotřebení na vnější hraně pneumatiky nebo dokonce známky opotřebení na bočnici ukazují na nedostatečný tlak, který způsobuje přílišné zatížení a deformaci struktury pneumatiky při zatáčení. V extrémních případech u těžkých a výkonných vozů s motorem vpředu může hodnota tlaku v předních pneumatikách, která ochrání konstrukci a vytvoří pro pneumatiku přijatelné prostředí, dosáhnout až 3,50 baru. Mějte však prosím na paměti, že se jedná pouze o obecná doporučení a neměla by být v rozporu s doporučeními výrobce automobilu. Pokud výrobce doporučuje tlak ještě vyšší, než je uvedeno ve tabulce výše, pak by měl být použit.

Po skončení rychlostní zkoušky rozhodně nesnižujte tlak na „studenou“ hodnotu. Během přestávky se výrazně sníží teplota pneumatik, což také sníží tlak. Kontrola a úprava tlaku by měla probíhat pokud možno těsně před začátkem další RZ nebo etapy.

Autokros / krátké etapy – v případě velmi krátkých etap se doporučuje zahájit první jízdu s tlakem pouze o 0,05-0,10 bar nižším než je doporučený „horký“ tlak a po každé jízdě tlak zkontrolovat.

Vozy s pohonem předních kol (FWD) –  jsou pro pneumatiky zdaleka nejobtížnější. Kombinace zatáčení, brzdění a akcelerace pouze předními koly a větší hmotnost přední části vozidla vytváří pro pneumatiky velmi obtížné podmínky. Konstrukce podvozku FWD také často omezuje možnost dosažení správného odklonu a dalších nastavení. Všechny tyto faktory znamenají, že tlak nutný k zajištění správných pracovních podmínek pneumatiky, může být dokonce vyšší než v tabulce výše.
V extrémních případech může nastat nutnost použít tlaky až 3,50 barů nebo vyšší.
V případě vozů FWD je třeba také zmínit, že mohou být potřeba různé tlaky mezi přední a zadní nápravou. Ve většině případů je na zadní nápravě použit nižší tlak, což závisí na specifikaci vozu, nastavení a preferencích řidiče.

Automobily se zadním motorem – je velmi důležité používat zadní pneumatiky, které nejsou menší než pneumatiky udávané výrobcem vozu. Kvůli rozložení hmotnosti způsobí použití menších zadních pneumatik přehřívání a může dojít k jejich poškození. U zadních pneumatik je dále nutné použít tlak cca o 0,20 baru vyšší než u pneumatik na přední nápravě.

Aero pakety – pro vozy vybavené prvky zvyšujícími přítlak, by měly být použity vyšší tlaky za studena.  Aeropacky vytvářejí větší přítlak, což zvyšuje zatížení a možnost poškozen pneumatik, pokud se tlak nezvýší.

Co je potřeba zvážit

Změna umístění pneumatik

Pokud je opotřebení mezi levou a pravou pneumatikou nebo mezi zadní a přední pneumatikou rozdílné, zvažte výměnu kol. Pokud používáte různé směsi na přední a zadní nápravě, doporučuje se vyměnit pouze levou pneumatiku za pravou.

Šířka kola

Častou chybou je použití příliš úzkých ráfků v poměru k šířce pneumatiky. Důrazně doporučujeme dodržovat specifikace každého rozměru, abyste zajistili, že vaše pneumatika bude mít správné provozní podmínky.

Doporučujeme ráfky v horním rozsahu šířky, což bude mít pozitivní vliv na tuhost pláště.

Skutečnost, že pneumatika může být nasazena na určitý ráfek, neznamená, že je tento vhodný. Soutěžní pneumatiky jsou velmi citlivé na šířku ráfku a nevhodný výběr ráfku má významný dopad na výkon pneumatiky, konkurenceschopnost a životnost.

Styl jízdy

Váš styl jízdy má obrovský vliv na opotřebení pneumatik. Řidiči, kteří mají tendenci příliš točit volantem a kompenzovat nedotáčivost, mnohem rychleji opotřebovávají pneumatiky, které častěji trpí přehříváním. Pneumatiky Extreme generují nejvyšší přilnavost s relativně nízkým úhlem skluzu, takže plynulejší styl jízdy bude znamenat lepší časy na kolo a nižší opotřebení pneumatik.

Skladování pneumatik

Nikdy neponechávejte pneumatiky na místech s teplotami pod 0 °C. Nevystavujte je slunečnímu záření a kontaktu s chemikáliemi, protože všechny tyto faktory urychlují proces stárnutí sloučenin. Doporučujeme také nenechávat auto dlouho zaparkované na pneumatikách Extreme, protože námi používané pryžové směsi se mohou deformovat nebo dokonce prasknout.

Omezená záruka

Pneumatiky Extreme jsou navrženy pro specifické soutěžní použití a mají pouze omezenou záruku. Záruka se vztahuje pouze na zjevné výrobní vady a nevztahuje se na škody vzniklé používáním pneumatik. 

Montáž pneumatik

Pneumatiky musí být namontovány kvalifikovaným personálem a v souladu s označením na pneumatice. K instalaci se doporučuje použít rychleschnoucí pastu (ne na bázi oleje/tuku), aby se zabránilo sklouznutí pneumatik z ráfků.

Úpravy pneumatik

Je přísně zakázáno pneumatiky jakýmkoliv způsobem upravovat. Použití chemikálií, které mění vlastnosti pryžové směsi, může pneumatiku poškodit.

Nesprávné použití

Pneumatiky Extreme byly navrženy pro použití ve specifických podmínkách a neměly by být používány mimo podmínky, pro které byly navrženy. Pokud máte pochybnosti o zamýšleném použití pneumatik nebo jejich výběru, obraťte se na pracovníky Extreme Tyres, kteří vám pomohou se správným výběrem.